Barbara Kciuk

Bloober Team

Narrative Designer

 

Senior Narrative Designer w Bloober Team, zainteresowana przede wszystkim oddziaływaniem historii na gracza i gracza na historię. W gamedevie od ponad siedmiu lat, a od niedawna zajmuje się też kształceniem młodych designerów w ramach Wyższej Szkoły Europejskiej.