Dominik Koziarski

Little Bit Academy

Laureat konkursu Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy „Kopalnia Start-upów”.